Q&A

Luokitus

Q: Sopiiko BY-Vähähiilisyysluokitus® kuitubetoneille? 

A: Toistaiseksi kuitubetoneille ei suositella GWP-vaatimuksen asettamista. Kuitujen käyttö vaatii usein muutoksia betonin koostumukseen, muun muassa sementin määrään ja maksimiraekokoon, jolloin jopa GWP.REF-luokan saavuttaminen voi olla vaikeaa. Kuitubetoneille ei toistaiseksi ole omaa luokkaansa, mutta jatkossa sellainen voidaan määrittää, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.


Laskuri

Q: Näkevätkö muut laskurin käyttäjät laskurissa olevat laskelmani?

A: Vain saman yrityksen muut mahdolliset käyttäjät näkevät kaikki yrityksen tilillä olevat laskelmat.


Q: En pysty tulostamaan raporttia, miksi?

A: Tehtaan tietoihin ei ole lisätty varmennustodistuksen ja /tai vähähiilisyyssertifikaatin numeroa.


Q: Raportissa on esitetty sen voimassaoloaika. Mikä sen määrittää?

A: Luokituksen teon yhteydessä on sovittu, että BY-Vähähiilisyyslaskurin raportit ovat voimassa 2 vuotta, jonka jälkeen laskelma pitää uusia. Näin halutaan varmistaa, että käytettyjen raaka-aineiden ominaisarvot ovat tuoreita ja kokonaispäästöarvot ajantasaisia.


Q: Laskelman poistaminen vaatii, että kenttään kirjoittaa POISTA. Miksi tämä on tehty näin vaikeaksi?

A: Laskelmaa, josta on tulostettu raportti ei voi enää muuttaa. Raporttien poistaminen vahingossa on haluttu estää siten, että niiden laskelmien poistaminen, joista raportti on jo tehty, ei onnistu yhdellä klikkauksella.


Q: Syötetyn reseptin tilavuus on liian suuri enkä pysty tulostamaan raporttia, miksi?

A: Ilmamäärä on merkitty laskuriin väärässä muodossa. 2% pitää merkitä 0,02.